Ertola Urtubey, M. (2020) «Bernardo Berruecos Frank. Poesí­a arcaica griega (siglos VII-V a.C.). Tomo I: Poesí­a parentética. Calí­maco, Tirteo, Arquí­loco, Mimnermo, Alceo, Solón, Simónides. Estudio preliminar, versión, notas, comentario e í­ndices. México: Universidad Autónoma de México, 2018», Synthesis, 27(2), p. e089. doi: 10.24215/1851779Xe089.